Information til stadeholdere

Annoncering af din stand
Når du har betalt for din stand, bedes du sende et billede eller logo samt skrive et par linjer til os, hvori du beskriver dine varer.
Herefter bliver du indskrevet på “udstillerlisten”.
Prisen inkluderer
Leje af stand begge udstillingsdage kl. 10:00 – 16:00.
Omfattende markedsføring i form af annoncer i aviser, plakater, opslag, flyers, sociale medier mm.
Gratis kaffe/te i caféen for dig som stadeholder.
Opstilling
Der bliver mulighed for at stille op fredag kl. 15-19 og igen lørdag 8:00 – 9:30. Herefter lukker vi dørene, så alle er klar kl. 10:00 lørdag, hvor markedet åbner for besøgende. Henvend dig i caféen, når du ankommer første gang. Så anviser vi din stand.
Søndag åbner HAL 9 for udstillere kl. 9:00.
Du kan selv medbringe reoler, stativer, borde o.lign. for at bygge din stand op og bidrage til en sanselig og dejlig stemning for alle besøgende. Vi ser gerne arbejdende “værksteder”.
Husk at standene støder op til hinanden, og der er ikke mellemrum. Så indtænk i din standopstilling, hvordan du vil komme ud og ind i standen.
Vedr. højde af diverse medbragte vægge o.lign., så tænk på din nabo, så denne ikke drukner fuldstændigt.
Der må desværre ikke bankes søm i væggene.
Bemærk at Hal 9 er en rå hal. Den vil derfor ikke være opvarmet (husk varmt tøj) og belysningen vil være dæmpet. Har du produkter, der kræver meget belysning, vil det være en god idé selv at medbringe lamper og forlængerledning.
Oprydning
For begge dage gælder det, at ingen udstiller må begynde at pakke sammen eller gå, før markedet lukker kl. 16:00.
Standene forlades i samme stand, som de blev overtaget i – dvs. ryddet og fejet. Der må ikke efterlades skrald, pynt m.v. Standen skal være ryddet om søndagen.
Diverse
Alletiders Roskilde Jul påtager sig intet forsikringsmæssigt ansvar for ting medbragt af udstillerne!
Roskilde Julemarked påtager sig intet økonomisk ansvar, ud over hvad stadeholder har betalt for standen. Ej heller for tabt fortjeneste osv. såfremt markedet, af uransagelige årsager, må aflyses.
Vi forbeholder os ret til løbende justeringer af koncept og indhold.
Ved større ændringer sender vi en mail til de, der har betalt, med mulighed for at få refunderet deres køb.
Bemærk: Vi forbeholder os ret til at afvise ansøgere, hvor der enten er for mange i samme kategori, eller hvis vi vurderer, at produktgruppen ikke passer ind i profilen for Roskilde Julemarked.
Afbud
Bliver du forhindret i at deltage i julemarkedet, kan du indtil 8 uger før julemarkedet få pengene retur. Fra 8 uger før markedet og indtil markedet starter, er det ikke muligt at få refunderet pengene, men vi vil altid gerne have besked om afbud af hensyn til standplanen.
Er du i tvivl – så send os en mail.